Loading Laddar...
 

Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för 7H Trafikskola AB försäljning i Sverige över internet till konsument.

Beställning

För att handla måste du vara över 18 år, är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla. Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. Betalning görs i samband med beställningen med kontokort.

Priser

De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer. Se Leverans och frakt.

Kortbetalning

Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services

Leverans och frakt

Startar inom kort

.Ångerrätt/retur

1. Retur skall göras inom 14 dagar att tjänsten avtalats.

2. Retur av vara skall ske till 7H Trafikskola AB Första Villagatan11 504 53 BORÅS

3. Ångerrätten är 14 dagar.

För att utnyttja din ångerrätt skall du innan ångerfristen gått ut skicka ett klart och tydligt meddellande om ditt beslut att frånträda avtalet.

Meddelandet kan skickas per post eller e-post till info@7htrafikskola,se

För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats t.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.

 Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Lagval och forum

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR)

Tvist

Skulle det uppstå en twist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR;s reklamationspolicy.

Kontaktuppgifter

7H Trafikskola  AB

Första Villagatan 11

504 53 BORÅS

Org.Nr: 556774-8735

Tele: 033-22 88 88

Hemsida: www.7htrafikskola.se